Als er iemand in jouw organisatie langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, kan je voor deze persoon een deskundig onderzoek laten doen naar de werksituatie. Zo kan je wellicht meer inzichten krijgen in de mogelijkheden voor deze werknemer. Wellicht dat de werknemer andere werkzaamheden wel op zich kan nemen. Hier lees je alles wat je moet weten over het arbeidskundig onderzoek. 

Hoe werkt het arbeidsdeskundig onderzoek?

De eerste 104 weken dat iemand arbeidsongeschikt (de eerste 2 jaar) is de periode waarover de Wet verbetering poortwachter belangrijke juridische regels stelt. Allereerst wordt het doel bepaald van het arbeidsdeskundig onderzoek. Er wordt gekeken naar of de werknemer wel of niet geschikt is voor zijn eigen werk. Als de werknemer ongeschikt blijkt te zijn voor zijn werk, wordt er gekeken of het werk kan worden aangepast. Als dit niet kan dan wordt er gekeken naar ander werk of andere functies binnen het bedrijf. Als dit ook niet mogelijk is wordt er gekeken naar ander werk buiten de organisatie. 

Wanneer moet je een arbeidsdeskundig onderzoek laten doen?

Vaak wordt na een jaar ziekte een arbeidsdeskundig onderzoek gedaan. Er staat nergens vermeld dat dit na een jaar moet, het mag ook eerder of later. Soms is zo’n onderzoek zelfs helemaal niet nodig.

Waarom zou je een arbeidsdeskundig onderzoek niet inzetten?

Stel dat de werknemer ernstig ziek is en zelfs in een terminale fase is beland van zijn of haar ziekte. Dan is het niet nodig om zo’n arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Of als de medewerker bijvoorbeeld al een therapie volgt om te revalideren. Dan kan de bedrijfsarts aangeven dat zo’n arbeidsdeskundig onderzoek geen waarde heeft.

Waarom zou je eerder een arbeidsdeskundig onderzoek doen?

Als je al snel merkt dat een persoon voorlopig niet meer terug zal komen, kan je ervoor kiezen om vroegtijdig een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Ook als een werknemer zich regelmatig kortdurig ziek meldt kan je bijvoorbeeld na een bepaald aantal ziekmeldingen een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan zelfs preventief worden ingezet. Dit kan verzuim voorkomen, de werknemer zelf kan dit dus ook initiëren als de werknemer aanvoelt dat het werk niet meer bij hem past of in de toekomst niet meer zal passen. 

Door Redactie