dramadriehoek

De dramadriehoek is een model dat de metafoor voor communicatie en samenwerking weergeeft. Tijdens menselijke interacties kan de mens een of meer posities aannemen. Deze posities zijn: aanklager, redder en slachtoffer.

De dramadriehoek stamt af uit TA, de transactionele analyse. Het drama zal volgens dit model, de belemmering zijn tussen communicatie en samenwerking.

Tijdens menselijke interacties kunnen er onbewuste bijbedoelingen voortkomen uit psychologische spelen. De positie die wordt aangenomen door deze persoon, wordt sterk ontkent. Ontkent met de reden dat ze zich er niet bewust van zijn. 

De speler denkt dat ze goede bedoelingen hebben, maar de onbewuste bedoelingen bepalen hoe de speler zich gedraagt. Dit zorgt voor een onveranderlijk effect dat niet bepaald positief is. Deze bijbedoelingen hebben een communicatie belemmerend effect. Als men vast zit in zijn positie en er dus drama is, is het maken van afspraken onmogelijk. De dramadriehoek kan vergeleken worden met een kwaadaardige cirkel. Het negatieve gedrag zorgt voor een negatieve reactie.

Waarvoor wordt een dramadriehoek gebruikt?

Met de dramadriehoek worden conflicten, meningsverschillen en discussies geanalyseerd. Ook wordt het gebruikt voor metacommunicatie. Het gebruik van een dramadriehoek wordt gebruikt in relatietherapie, onderwijs, psychotherapie, organisatieadvies, coaching en counseling.

Ook kunnen meerdere personen of meerdere groepen aan 1 speler toegewezen worden. 

Hoe stap ik uit de dramadriehoek?

Hoe kan je als het ware uit deze cirkel stappen? Dit is mogelijk als je aandacht besteedt aan je eigen denkwijze en handelingen. Ook aan hoe je onbewuste bedoelingen bedoelingen het andere overheersen. Het positiever letten op hoe de ander zich gedraagt resulteert ook ten goede. Luister goed naar wat de ander bedoelt en luister niet naar je eigen mening over het onderwerp. Probeer te begrijpen wat de ander bedoelt. 

Probeer een goede kant te ontdekken, vraag jezelf vervolgens af of je het beter kunt aanpakken. Ervaar je hierna nog steeds frustratie of ergernis? Vraag dan aan de ander of diegene verandering wilt tonen. De werking van een dramadriehoek is eenvoudig te begrijpen, maar toch kunnen de gevolgen ervan problematisch zijn.

Speelt iemand aanklager? Dan gelooft deze persoon dat hij of zij de ander terecht aanklaagt. Deze persoon is zich dan niet meer bewust van wat er in de werkelijkheid bedoelt wordt. Zijn of haar eigen visie is overheersend en dominant.

In de dramadriehoek kunnen de spelers verwisseld worden. Elke speler wijst naar de ander en neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag. Wees kritisch op je eigen gedrag en richt op het positieve.

Door Redactie