bedrijfsnaam bedenken

Als bedrijf kan je niet altijd iedereen tevreden houden, maar het is wel belangrijk dat je controle houdt over je stakeholders. Hierdoor is stakeholder management essentieel. Stakeholder management is alle activiteiten die je onderneemt om inzicht te krijgen in wie jouw stakeholder zijn, wat hun interesses zijn in jouw bedrijfsvoering en projecten, wat ze daarvan vinden en de acties die jij uitvoert om rekening te houden met je stakeholders.

Stakeholdermanagement is cruciaal voor de succesvolle realisatie van een project. Stakeholders zijn partijen die een belang (positief of negatief) hebben in jouw bedrijf en hebben invloed op je bedrijf (positief of negatief). De belangrijkste stakeholders bij een bedrijf zijn investeerders, werknemers, klanten en leveranciers. Het stakeholders management omvat drie belangrijke stappen:

  1. De stakeholders identificeren
  2. De invloed en interesse bepalen
  3. Toepassen van stakeholders management

Waarom stakeholders management?

Je kunt niet verwachten dat bij ieder project alle stakeholders blij zijn. Dit heeft vaak te maken met de verwachtingen die zij hebben bij je project. Redenen waarom niet iedereen direct enthousiast is over een verandering in een bestaand proces zijn bijvoorbeeld de angst om autonomie te verliezen, of dat er naar voren komt dat stakeholders niet meer nodig zijn of niet goed functioneren. Daarom is een groot onderdeel van stakeholders management, verwachtingsmanagement. Neem je stakeholders mee in de gedachtegang van je bedrijf en zorg dat hun verwachtingen van het project kloppen met wat er precies gaat gebeuren. Het doel hiervan is dat ze meewerken met het project en acceptatie van het project.

 Wat kan je met stakeholders management?

Met de juiste stakeholders management kan je verrassingen vroegtijdig voorkomen. In een Lean Six Sigma aanpak zijn de eerste fasen nog onderzoekend. Er verandert dan nog weinig. Pas als een team met oplossingen aan de slag gaat en deze ook daadwerkelijk implementeren, zal het impact hebben. Applicaties waar mensen bijvoorbeeld al jaren mee werken, worden vervangen. Dan zullen stakeholders zich mogelijk bedreigd voelen en het project gaan saboteren.

1.  Stakeholders identificeren

Met een juiste analyse krijg je inzicht in wie stakeholders ofwel belanghebbenden zijn rondom een proces. Dit kan iedereen zijn, van eindgebruikers tot leveranciers. Het is dus de bedoeling dat je eerst inzicht krijgt in het belang en de belanghebbenden.

2.  De invloed en interesse bepalen

Verschillende stakeholders hebben in verschillende mate invloed op jouw project. Soms kun je zelf bepalen hoe groot de invloed is die zij op jouw project hebben, denk bijvoorbeeld aan eindgebruikers. In hoeverre laat je hun wensen van invloed zijn op het project? Als er bijvoorbeeld weinig voor hen verandert hoef je ze hier niet al te veel bij te betrekken. Soms kun je niet bepalen hoeveel invloed stakeholders hebben op jouw project, denk aan financiers. Zij eisen soms enige vorm van inspraak. Het is van belang dat je dit vooraf zelf identificeert, zodat het niet als een verrassing komt. Er zal tussen al deze stakeholders een groep zijn waarvan je tegengas kan verwachten, zij hebben belang bij de huidige situatie. Maar er zullen ook stakeholders zijn die belang hebben bij een vernieuwde situatie. Deze zullen met alle liefde meewerken aan je project. Zorg er in je stakeholders management voor dat je de groep die tegengas geeft niet negeert. Dit zorgt ervoor dat zij zich onbegrepen voegen en dit zorgt voor frustratie en wellicht zelfs sabotage van het project.

3.  Toepassen van stakeholders management

Als je weet wie je stakeholders zijn en van wie je tegengas of juist hulp kan verwachten, kan je actief gaan bewerken. Door simpelweg te luisteren en samen naar de mogelijkheden te kijken en alternatieven af te wegen wordt groot leed voorkomen. Je kan gaan raadplegen, betrekken, informeren, overhalen, volgen of zelfs als ambassadeur gebruiken. Er zijn genoeg voorbeelden waarin sceptici worden overgehaald tot trekkers van een project. Dit moet ook het doel zijn van jouw stakeholders management, zo haal je het optimale uit jouw stakeholders management.

Door Redactie