pensioen detailhandel

Pensioen detailhandel is een collectieve pensioenregeling. Het is eigenlijk het slim beleggen van het pensioen, wat voor werknemers en werkgevers samen wordt uitgevoerd. Het grote vermogen groeit wat resulteert in zeer hoge bedragen. Daarnaast resulteert het in werknemers die niet meer hoeven te werken kunnen genieten van hun extra inkomen. Naast het feit dat de overheid nog pensioen uitbetaald.

Het is wettelijk verplicht voor een werkgever om werknemers tussen de 20 en 67 jaar aan te melden bij het bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel. Dit wordt uitgevoerd door TKP Pensioen. 

Pensioen detailhandel

Het hebben van een aanvullende pensioenregeling komt niet vaak voor in de tabaksdetailhandel. Als medewerkers van een bedrijf boven het maximumloon Wet financiering Sociale Verzekeringen (Wfsv) zitten hebben ze meestal recht op een collectieve regeling waardoor het opbouwen van het Wfsv pensioen boven het maximum loon ook mogelijk is. Hiervoor wordt de grens jaarlijks bepaald, deze is gelijk aan het maximumloon Wfsv in het desbetreffende jaar. Er is geen pensioenpremie meer verschuldigd over het deel van het loon dat boven de grens aankomt. En ook de werknemers zullen geen pensioen meer boven dit bedrag opbouwen. 

Geld wordt minder waard

Ieder jaar wordt het geld waar u over beschikt minder waard, dit komt doordat de prijzen stijgen. Dus ook uw pensioen neemt in waarde af. Met hetzelfde bedrag waar u nu over beschikt kunt u in de toekomst veel minder van kopen. Om deze redenen wordt er geprobeerd het pensioen jaarlijks te verhogen op grond van loonontwikkelingen. Dit wordt ook wel toeslag genoemd. 

Hoogte van de toeslag

De hoogte van de te krijgen toeslag hangt af van de beleidsdekkingsgraad en de dekkingsgraad. Wat houdt dit precies in? De dekkingsgraad geeft simpelweg de financiële gezondheid van het pensioenfonds aan. Voor het bepalen van uw toeslag moet er gekeken worden naar meerdere factoren.

Emigratie en woonachtig in het buitenland?

Emigreert u naar het buitenland? De belastingdienst kan dan een conserverende aanslag voor u opleggen. Dit is alleen het geval als u in Nederland een pensioen heeft opgebouwd en als u recht heeft op voordeel uit een lijfrenteverzekering. En als  de premies uit uw inkomen al zijn verrekend. 

Als u woonachtig bent in het buitenland vraagt de belastingdienst om een bewijs van in leven zijn. De belastingdienst kan namelijk niet direct het overlijdensbericht ontvangen vanuit het buitenland. Het is belangrijk dat u dit formulier laat ondertekend door de gemeente of lokale overheid van waar u woonachtig bent. 

Door Redactie