Het is vaak het geval dat wordt gedacht dat medewerkers die niet gelukkig zijn dit zelf veroorzaken, omdat ze niet vaak genoeg lachen of niet de juiste prioriteiten stellen. Psycholoog Dr. Jeremy Dean denk hier anders over. Hij constateert dat het vaak de schuld van de organisatie is dat de medewerkers met een ongelukkig gevoel zitten. Hieronder zullen punten worden genoemd die het geluk van medewerkers zouden kunnen bevorderen. 

Familieproblemen

Het zijn niet altijd werkgerelateerde zaken die zorgen voor stress op het werk. Soms zijn er ook privézaken die hiervoor zorgen, zoals het krijgen van een kind, het moeten verzorgen van iemand met specifieke behoeften of ouderen. 

Zelf inplannen

Het blijkt steeds vaker dat medewerkers die weinig tot geen ruimte hebben om hun eigen werk in te delen meer stress ervaren en hierdoor meer ontevreden zijn. Met al een klein beetje meer ruimte kun je al heel ver komen en meer gelukkige medewerkers krijgen. 

Kleine ongemakken

Kleine zaken, zoals een koffiemachine die kapot is, kunnen de tevredenheid van de medewerkers al sterk beïnvloeden. Als deze kleine dagelijkse ergernissen aangepakt worden, zorgt dit al voor verbetring. Er moet dan worden gezorgd dat de drempel om dit te bespreken wordt verlaagd. 

Feedback

Negatieve feedback is niet altijd leuk en kan pijnlijk zijn, maar het biedt ook een kans om te verbeteren. Door medewerkers te voorzien van de juiste feedback kan worden gezorgd voor een gevoel van succes en bijdrage aan de organisatie. 

Eerlijke beloning 

Medewerkers zijn minder gelukkig naarmate zij minder verdienen dan zij zouden moeten verdienen. Hierbij is het vooral de perceptie die belangrijk is. Kleine verschillen maken vaak niet uit, maar grote verschillen wel. 

Gevoel van prestatie

Medewerkers moeten het gevoel hebben van prestatie en vooruitgang boeken om tevreden te zijn op hun werk. Bij sommige functies is prestatie direct duidelijk zichtbaar en bij andere functies niet. Het is belangrijk om ze feedback te geven en ze te laten realiseren dat zij bijdragen aan een groter geheel. 

Afwisseling en complexiteit

Medewerkers met banen die meer afwisseling hebben en complexer zijn, zijn over het algemeen meer tevreden over hun baan. De baan moet niet onmogelijk zijn, maar wel complex. Als werk complex is, hebben medewerkers het gevoel alsof hun potentieel benut wordt. Als het werk juist te makkelijk is, zorgt dit ervoor dat medewerkers zich gaan vervelen. Het is daarom goed om een functie gevarieerder te maken waar mogelijk. 

 

Door Redactie