Als bedrijf moet je natuurlijk veel tijd aan je klanten besteden. Maar je concurrenten moet je ook zeker niet uit het oog verliezen. Daarom is het belangrijk bij het starten van je bedrijf maar ook als je al jaren in het vak zit, om een positioneringsmatrix op te stellen. Zo kan je precies zien waar jij staat als bedrijf en waar je concurrenten staan. Een positioneringsmatrix kan je helpen te verduidelijken waarin jij kan uitblinken met je bedrijf.

Wat is een positioneringsmatrix?

Een positioneringsmatrix is een matrix, een figuur, waarin je kunt aflezen waar jij als bedrijf staat en waarin jij je kan onderscheiden ten opzichte van je concurrenten. In deze positioneringsmatrix staan twee assen, een horizontale en een verticale as. Op deze assen staan de twee belangrijkste elementen waarin jij je als bedrijf kan onderscheiden. Deze positioneringsmatrix moet de markt weergeven, waarin je naar aanleiding van de assen, jouw bedrijf en je concurrenten kan plaatsen. Zo maak je de positionering van jouw bedrijf visueel.

Waarom zou je een positioneringsmatrix moeten maken?

Door een positioneringsmatrix te maken is het uiteindelijke doel je te onderscheiden en daarmee een groter marktaandeel of hogere omzet te genereren. De positioneringsmatrix kan je zien als het startpunt en middel om deze doelen te bereiken. Vanuit de positioneringsmatrix kan je bijvoorbeeld opmaken dat jouw bedrijf niet onderscheidend genoeg is op het gebied van kwaliteit, en dat daar aanpassingen in gemaakt moeten worden. Dit is dan het startpunt van een geheel nieuwe strategie voor jouw bedrijf of wellicht een kleine aanpassing. 

Hoe bepaal je de assen van een positioneringsmatrix?

Veel gebruikte assen zijn prijs en kwaliteit. Als je daarin jouw bedrijf en concurrenten plaatst, zie je wie gefocust is op een hoger segment en dus een hogere prijs en kwaliteit levert en wie gefocust is op een lager segment en dus een lagere prijs en kwaliteit levert. Het is vooral belangrijk dat jij je als bedrijf onderscheidt. Als dit dus niet op prijs of kwaliteit is kan je andere assen bepalen, zoals bijvoorbeeld gebruiksgemak.

Bij het maken van een positioneringsmatrix is het van belang dat je objectief bent. Je moet jouw bedrijf niet plaatsen waar het wil staan maar waar het eigenlijk staat in de markt. Als jij vindt dat jouw bedrijf de beste kwaliteit levert, maar de klanten denken er anders over, heb je jouw positioneringsmatrix wellicht niet juist of objectief genoeg ingevuld. Als test kan het dus een optie zijn om een onderzoek te doen over de assen aan klanten en potentiële klanten, en naar aanleiding van de uitkomsten de positioneringsmatrix in te vullen.

Door Redactie