Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Het Nederlandse arbeidsrecht verplicht een werkgever bij het ontslag van een werknemer tot het betalen van een ontslagvergoeding. Wettelijk gezien heet dit de transitievergoeding. Je komt in aanmerking voor zo’n ontslagvergoeding als je dienstverband op initiatief van je werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. Dat is het geval bij werknemers met een vast als tijdelijk contract.

Recht op een ontslagvergoeding

Wil je werkgever je ontslaan of wordt je tijdelijke contract niet verlengd? Dan heb je recht op een ontslagvergoeding. Voor deze zogeheten transitievergoeding kom je ook in aanmerking als je wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van je werkgever zelf ontslag neemt of je tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt. In die laatste twee gevallen kan de kantonrechter je zelfs een (aanvullende) billijke vergoeding toekennen.

Hoe hoog is de ontslagvergoeding?

De hoogte van je ontslagvergoeding is afhankelijk van je ontslagsituatie. Je ontslagvergoeding wordt gevormd door de transitievergoeding en eventuele aanvullende vergoedingen. Indien je werkgever je wil ontslaan bij gebrek aan een ontslagdossier of zonder een goede ontslagreden aan te dragen, maak je goede kans om na onderhandeling een hogere ontslagvergoeding te verwerven.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Er geldt voor de berekening van de transitievergoeding een formule die afhankelijk is van je maandsalaris en de duur van je dienstverband. Hoe hoger je salaris en hoe langer je arbeidsduur is geweest, hoe hoger je transitievergoeding zal zijn. De transitievergoeding is sinds 1 januari 2021 maximaal € 84.000 bruto. Indien je jaarsalaris hoger is dan € 84.000, dan heb je recht op maximaal je bruto jaarsalaris. Je kunt de hoogte van je transitievergoeding zelf berekenen.

Uitbetaling van ontslagvergoeding

Er is niet wettelijk vastgelegd wanneer een ontslagvergoeding betaald moet zijn, maar het is gebruikelijk dat de vergoeding binnen 1 maand na het einde van je arbeidsovereenkomst is voldaan. Vaak gebeurt dat tegelijkertijd met het verrekenen van andere emolumenten.

Als je werkgever één maand na het aflopen van je arbeidscontract nog niet betaald heeft, heb je recht op wettelijke rente. Indien je werkgever in grote problemen komt door het uitbetalen van je ontslagvergoeding, zou er een betalingsregeling van maximaal 6 maanden overeengekomen kunnen worden. Als je werkgever helemaal niet betaalt, zul je dan bij de kantonrechter moeten melden. Dat moet binnen 3 maanden na het einde van je arbeidsovereenkomst. Anders krijg je de transitievergoeding niet.

Geen recht op ontslagvergoeding

Zoals altijd zijn er ook nu uitzonderingen op de regel. Je hebt in de volgende situaties namelijk géén recht op een ontslagvergoeding:

  • Je hebt de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  • Je bent ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door jezelf;
  • Je bent jonger dan 18 jaar en hebt gemiddeld minder dan 12 uur per week gewerkt;
  • Je werkgever is failliet, verkeert in surseance van betaling of zit in de schuldsanering;
  • Je cao bevat een regeling voor een transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag;
  • Je bent een volgend tijdelijk contract aangegaan vóór het aflopen van je huidige contract;
  • Je hebt een contractverlenging aangeboden gekregen, maar accepteert die niet.

Door Redactie