Deugdethiek, wat houdt dat precies in? De filosofisch-ethische theorie geeft eigenlijk antwoord op de vraag hoe je op een ethisch goede manier kan handelen in het leven. De deugdethiek formuleert deugd, doel en geluk. Hier hebben verschillende filosofen zich mee bezig gehouden. 

Unieke stroming in de ethiek

Er zijn erg veel stromingen in de ethiek, wat is goed en slecht? En hoe kan je het juist handelen. De deugdethiek gaat uit van het karakter van de persoon die handelt. De deugdethiek zet het hebben van een gelukkig leven dat deugd op de hoogste plank. De overige ethieken gaan uit van het goed handelen van de maatschappij, terwijl deze gaat over het leiden van een gelukkig en deugdzaam leven. Mensen die leven met een doel in het leven worden gezien als goede mensen. Je leeft als het ware naar iets toe. 

Juiste handelingen

Het handelen bestaat als het ware uit twee delen. Het pratein handelen en poièin handelen. Het poietische handelen betekent dat het doel is afgelopen zodra het behaald is. Volgens Aristoteles is het hoogste doel in het leven, het gelukt komt voor in drie vormen:

  1. Veel kennis hebben en begrip hebben
  2. Het erkend worden door anderen
  3. Zoveel mogelijk blijdschap hebben en zo min mogelijk somber zijn.

Volgens Aristoteles is het bereiken van geluk zelfverrijking. Het ideale leven heb je pas wanneer je een doel hebt opgesteld. Philipse had dit ontkracht toen hij onderscheid bracht tussen deugd en genot hebben en hoe dat een bijdrage heeft aan een gelukkig leven. Genot kan namelijk ook gezien worden als een handeling die een andere activiteit begeleidt. Daarnaast is de duur van genot ook korter. 

Dit kun je vergelijken met de consumptie van alcohol. Tijdens de handeling is het namelijk genieten, maar een dag later is dit gevoel juist het tegenovergestelde. En dit door een avond genot te hebben. 

Aristoteles: de befaamde filosoof

Aristoteles is een Griekse filosoof en wetenschapper die met ander bekende filosofen Socrates en Plato wordt beschouwd als de meest invloedrijke en klassieke filosofen in het westen. Aristoteles was de zoon van de bewonderde arts Nicomachus. Hij was ook de lijfarts van de grootvader van Alexander de Grote, de koning van Amyntas de derde van Macedonië. Jammer genoeg heeft Aristoteles zijn ouders vroeg verloren. Proxenus, zijn oom heeft hem sindsdien opgevoed. Toen Aristoteles 17 werd heeft hij zijn woonplaats verlaten en is hij naar Athene verhuisd. Hier werd hij als leerling opgenomen in het academie van Plato. Twintig jaar later heeft Aristoteles Plato’s academie verlaten. Aristoteles werd docent op meerdere plaatsen, waarna hij als privéleraar voor de opvoeding van het kind van Alexander werd gevraagd, beter bekend als: Alexander de Grote. Als gevolg van zijn gebrekkige emoties op de dood van Alexander de Grote werd Aristoteles aangeklaagd vanwege goddeloosheid en werd hij als collaborateur beschouwd. Hij verliet de stad waarna hij overleed na een jaar vanwege een maagkwaal. Veel van zijn werk werd verloren eeuwen na zijn dood. Ongeveer een vijfde van al zijn werk is bewaard gebleven. 

Door Redactie