brainstorm technieken

Vooraf aan het bespreken van de verschillende brainstorm technieken is het belangrijk om eerst aandacht te besteden aan wat basisprincipes. Voor elke brainstorm geldt dat de ideeën van elke deelnemer niet worden veroordeelt en dat de gekkere ideeën juist worden aangemoedigt. Door op elkaars ideeën te bouwen, ontstaan de mooiste ideeën. Wat daarnaast van belang is, is het gefocust blijven om niet af te dwalen van het brainstormen. Visualiseer je ideeën indien dat kan voor zo veel mogelijk aanwakkering van creativiteit. En als laatste: bedenk vooral heel veel ideeën.

‘101’ brainstorming methode

Deze techniek heeft als uitgangspunt het zo veel mogelijk ideeën creëren. De ‘101’ brainstorming methode gaat als volgt: 

 1. gezamenlijk als team een centraal probleem selecteren.
 2. voor het denkproces zijn minimaal vier en maximaal tien personen nodig.
 3. de leider van het team geeft de rest de opdracht om 101 ideeën binnen een bepaalde tijd te bedenken. Meestal is dit een uur. 
 4. Als laatste analyseer je de resultaten. 

‘635 brainstorming’ techniek 

Het doel van de 635 brainstorming techniek is het genereren van 108 ideeën binnen 18 minuten. Deze techniek gaat volgens de volgende structuur:

 1. de zes deelnemers zitten rond een tafel.
 2. elke deelnemer wordt voorzien van een vel papier met het vraagstuk bovenaan het papier.
 3. op het vel papier zitten 18 vakjes. Een tabel van zes rijen en drie kolommen. 
 4. alle teamleden krijgen drie minuten de tijd om drie ideeën te bedenken. Deze gaan in de bovenste drie vakjes. 
 5. alle deelnemers geven hun blaadje door aan de persoon links van hen.
 6. iedere deelnemer bedenkt nu nog drie ideeën.
 7. dit proces gaat door totdat de blaadjes vol zitten of als er geen nieuwe ideeën meer gegenereerd  kunnen worden. 

Alleen brainstormen

Sommige mensen zijn creatiever als zij alleen werken, is uit onderzoek gebleken. Hierdoor kan in je eentje brainstormen heel effectief zijn. Als je alleen brainstormt, doe je dit volgens het volgende stappenplan:

 1. vind een probleem dat opgelost moet worden.
 2. ga op zoek naar een rustige omgeving. Een omgeving die niet je normale werkplek is.
 3. neem voor het brainstormen minimaal 20 minuten om zoveel mogelijk ideeën te genereren. 
 4. na het analyseren van je ideeën presenteer je jouw uitkomsten aan de rest.
 5. de anderen stemmen hierna op de ideeën die zij het best vinden. 

Zo begint het bij de brainstorm en creativiteit van een enkel persoon en eindigt het met een oplossing waar iedereen aan heeft bijgedragen.

Brainstormen voor alle zintuigen 

Wat vaak gebeurd is dat mensen geneigd zijn om vooral te focussen op het visuele, terwijl het zintuig zicht slechts één van de menselijke zintuigen is. In het dagelijkse leven spelen elementen als smaak, geur, gehoor en tast ook een belangrijke rol. Het stappenplan voor deze methode gaat als volgt:

 1. begin met een duidelijke probleemstelling
 2. neem voor ieder zintuig 20 minuten en bedenk per deelnemer minimaal vijf ideeën per elk zintuig. 
 3. als laatste stap combineer je verschillende ideeën van de zintuigen om zo tot vernieuwende ideeën te komen. 

De Disney-methode 

Met de Disney-methode wordt geprobeerd om een vraagstuk vanuit vier verschillende invalshoeken te bekijken. De volgende invalshoeken komen voor bij deze techniek: de toeschouwers, de realisten, de dromers en de critici. Het is de bedoeling dat je als team vanuit een bepaald perspectief voor 30 minuten het probleem probeert aan te pakken. Hierna doe je hetzelfde vanuit een ander perspectief. 

 • Als toeschouwer moet je het probleem vanuit een externe context proberen te bekijken. 
 • Als je het perspectief van de dromer aanneemt, probeer je een ideale droom oplossing te bedenken. 
 • Hierna is de realist aan de beurt. Dan ga je nadenken hoe je deze droom oplossingen kan omzetten in de realiteit. 
 • Als laatste ga je als criticus risico’s en obstakels bedenken voor wat er is bedacht bij het brainstormen. 

De ideale omgeving voor brainstormen 

Bij het brainstormen kan de omgeving van invloed zijn op het resultaat. Zorg daarom voor een comfortabele plek die niet je normale werkplek is. Voorzie de rest van eten en drinken. Een kringopstelling is het meest wenselijk. Zorg voor het brainstormen dat de ruimte minimale verstoringen heeft en dat er plek is voor het visualiseren van ideeën. 

Door Redactie